Welcome, Guest. Please login or register.

Güncel

No New Posts Önemli Haberler,Geli?meler

admin2 in Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Yönetmeli?i
November 12, 2015, 12:51:34 PM

29 Posts
25 Topics

No New Posts ?? ?lanlar?

?? ?lanlar? ve Deneyimlerin Payla??lmas?

admin2 in TA?INDI: ?K?NC? ÜN?VERS?TE OKUYANLAR
December 27, 2015, 10:47:39 PM

26 Posts
8 Topics

No New Posts Projeler

Sosyal Hizmet ile ilgili proje ve haberler.

YaseminP. in Oyun ve internet ba??ml?l???n?n erken müdahalesi
November 14, 2015, 03:47:31 PM

4 Posts
4 Topics

No New Posts Konferanslar, E?itimler, Kongreler, Sempozyumlar

Sosyal Hizmeti ilgilendiren konferanslar, kongreler, seminerler ve e?itimlere ili?kin duyurular?n yer ald??? kategori.

admin in Sosyal Hizmeti Yeniden Dü?ünmek III (Konferans)
April 28, 2013, 02:44:47 PM

4 Posts
4 Topics

No New Posts Tan??al?m

Tan??ma Kategorimizdir .

anguzek in O DA K?M
July 25, 2013, 01:02:14 PM

3 Posts
3 Topics

* Kütüphane

Sosyal Hizmet ile ?li?kili Belgeler, Dokümanlar, Makalelerin Yer Ald??? Sosyal Hizmet Kütüphanesi

696 Redirects

E?itim

No New Posts AÖF Önlisans Sosyal Hizmet Bölümleri

Aç?kö?retim fakültesi sosyal hizmet bölümü anadolu üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve ?stanbul Üniversitesi aç?kö?retim ve uzaktan e?itim.

Moderator: hparlak

aslansavar in Ynt: Örnek Staj Dosyalar? 2
December 27, 2016, 08:36:45 PM

48 Posts
7 Topics

No New Posts Örgün Önlisans Sosyal Hizmet Bölümleri

2 Y?ll?k Önlisans Sosyal Hizmetler veya sosyal hizmetler ve dan??mal?k bölümü

neslihan000 in Ynt: 2014 Sosyal Hizmet ...
September 11, 2014, 02:22:18 PM

23 Posts
12 Topics

No New Posts AÖF Lisans Sosyal Hizmet Bölümleri

Atatürk Üniversitesi Aç?k ö?retim fakültesi sosyal hizmet bölümü, bilgiler, payla??mlar, notlar.

Moderator: Kader

admin2 in Aç?kö?retim mezunlar? Yüksek Lisans Yapabilir mi?
August 31, 2015, 10:24:40 AM

13 Posts
11 Topics

No New Posts Örgün Lisans Sosyal Hizmet Bölümleri

Sosyal hizmet bölümü olan lisans bölümleri ve ilgili payla??mlar?n yer ald??? kategoridir.

kadriye in Ynt: 2014 Sosyal Hizmet Bölümleri (4 Y?ll?k)-Tercih-Puan
January 16, 2015, 09:29:56 PM

7 Posts
4 Topics

S?navlar

No New Posts KPSS

Sosyal Çal??mac? KPSS Kadrolar?, ?lanlar, Puanlar, Bilgi Payla??m?

admin2 in Ynt: önlisans sosyal hizmetler mezunlari atama sansi yok mu
November 13, 2015, 12:06:01 AM

18 Posts
14 Topics

No New Posts ALES

admin in Ales Nedir?
December 11, 2011, 07:32:26 PM

1 Posts
1 Topics

No New Posts DGS

DGS hakk?nda merak edilenler, bilgiler...

admin2 in Ynt: DGS 2015 Puanlar
September 07, 2015, 05:57:05 PM

14 Posts
5 Topics

Akademik

No New Posts ÖYP (Ö?retim Üyesi Yeti?tirme Program?)

ÖYP sosyal hizmet kadrolar?, yerle?tirme puanlar?

0 Posts
0 Topics

No New Posts YLSY Yurtd??? Lisansüstü Ö?renim Bursu)

Yurtd??? Lisansüstü Ö?renim Bursu MEB Sosyal Hizmet Kontenjanlar?

0 Posts
0 Topics

No New Posts Yüseklisans - Doktora ?lanlar?

Sosyal Hizmet Bölümleri Yükseklisans ve Doktora ?lanlar?

admin in Hacettepe Üniversitesi 2012-2013 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Doktora ?lan?
January 24, 2013, 12:26:54 AM

9 Posts
8 Topics

No New Posts Akademik Personel ?lanlar?

Sosyal Hizmet Bölümler akademik personel, ö?retim görevlisi, ara?t?rma görevlisi ilanlar? ve bilgiler.

admin2 in 2016 Ocak Sosyal Hizmet ...
December 31, 2015, 02:56:53 PM

18 Posts
18 Topics

Filmler-Videolar-Görseller

No New Posts Filmler

Sosyal Hizmet Aç?s?ndan ?zlenmesi Gereken Filmler Konu ve senaryo bak?m?ndan sosyal hizmet mesle?ini içinde bar?nd?ran filmler.

sosyalhizmet_toplum in Sosyal Hizmet Aç?s?ndan ?zlenmesi Gereken 149 Film
September 02, 2015, 10:38:03 PM

18 Posts
14 Topics

No New Posts Videolar

Sosyal Hizmete ?li?kin K?sa Bilgilendirici Videolar

admin in K?sa Videolar
December 30, 2014, 01:11:35 AM

1 Posts
1 Topics

No New Posts Görseller

Sosyal Hizmet ?le ?lgili Görseller, Resimler, Foto?raflar ve Karikatürler

0 Posts
0 Topics

Sosyal Hizmet Tan?t?m?

No New Posts Sosyal Hizmet Nedir?

Sosyal Hizmet Nedir? Sosyal Çal??mac? Kimdir? Sosyal Çal??mac? Ne ?? Yapar?

Merve kara in Sosyal h?zmet uzman? kim...
March 22, 2014, 07:11:15 PM

6 Posts
5 Topics

No New Posts Sosyal Hizmet Bölümü Olan Üniversiteler

Sosyal Hizmet Bölümüne Sahip Üniversiteler

mehmetguner in Erzincan Üniversitesi ??BF Sosyal Hizmet Bölümü
September 16, 2013, 02:40:20 PM

9 Posts
6 Topics

No New Posts Sosyal Çal??mac?, Sosyal Hizmet Uzman?

Sosyal Çal??mac? Kimdir, Sosyal Hizmet Uzman? Ne ?? Yapar?

songül ADANA in Ynt: Çal??ma Alanlar? Hakk?nda ...
January 22, 2013, 09:14:02 PM

6 Posts
2 Topics

Sosyal Hizmet Kurum ve Kurulu?lar?

No New Posts Aile ve Sosyal Politikala Bakanl???

ASPB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???n?n Hizmetleri Çal??malar? Projeleri

admin in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? Sözle?meli Personel Al?m?
March 06, 2012, 08:49:45 PM

1 Posts
1 Topics

No New Posts Sa?l?k Bakanl???

Sa?l?k Bakanl??? Sosyal Hizmet Çal??anlar?, Sosyal Hizmet Uygulamalar?, Hasta Haklar? ve T?bbi Sosyal Hizmet

0 Posts
0 Topics

No New Posts Göç ?daresi Genel Müdürlükleri

Göç idaresi il müdürlükleri

0 Posts
0 Topics

No New Posts Adalet Bakanl???

Adalet Bakanl??? Sosyal Hizmet Uygulamalar?, Aile ve Çocuk Mahkemeleri

admin in Adalet Bakanl???nda Çal??an Sosyal Çal??mac?lar?n Durumunu Bildiren Rapor
February 27, 2013, 11:50:03 PM

2 Posts
2 Topics

No New Posts Emniyet Müdürlü?ü

Emniyet Müdürlü?ü Çocuk ?ube Müdürlü?ü Sosyal Hizmet ve Uygulamalar?, Sosyal Çal??mac?lar, Sosyal Hizmet Uzman?

Shu55 in Emniyete Atanan Sosyal Çal??mac?,Psikolog gibi Sivil Personelin Atama Süreci
September 07, 2011, 06:34:19 PM

2 Posts
2 Topics

No New Posts Belediyeler- Yerel Yönetimler

Belediyeleri Sosyal Hizmet Uygulamalar?, Geli?meler

0 Posts
0 Topics

No New Posts Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)

Kredi Yurtlar Kurumu sosyal hizmet uygulamalar?

0 Posts
0 Topics

No New Posts Di?er Kurum ve Kurulu?lar

?ç ??leri Bakanl???, Sendikalar, Dernekler

0 Posts
0 Topics

Sosyal Hizmetin Alanlar?

No New Posts Aile ve Çocuk Refah?

Aile Çocuk ve Sosyal Hizmet

Merve kara in Çocuklar ve televizyon
March 28, 2014, 06:37:09 PM

10 Posts
7 Topics

No New Posts Yoksulluk ve Sosyal Yard?m

0 Posts
0 Topics

No New Posts Engelli

Engellilik ve sosyal hizmet

O?uz ÇAPA in Özel E?itim Ve Rehabilitasyon Kurumlar?.
February 02, 2013, 01:54:30 AM

4 Posts
4 Topics

No New Posts Ya?l?l?k

Ya?l?l?k ve Sosyal Hizmet

O?uz ÇAPA in Ya?l?l?k Ve Sosyal Hizme...
February 02, 2013, 02:03:08 AM

1 Posts
1 Topics

No New Posts T?bbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Nagihan in Ynt: T?bbi Sosyal Hizmet Yönergesi
November 13, 2012, 11:33:16 PM

4 Posts
3 Topics

No New Posts Adalet Sisteminde Sosyal Hizmetler

Adalet, Cezaevleri ve Sosyal Hizmet

0 Posts
0 Topics

No New Posts Afetlerde Sosyal Hizmet

Göç, Afetler ve Sosyal Hizmet

admin in Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler Birli?inin Van Depremi Üzerine Haz?rlad??? Raporlar
November 03, 2011, 12:54:37 PM

1 Posts
1 Topics

Aile Dan??manl???

* Yönetmelik

Aile Dan??manl??? Yönetmeli?i ve Ayr?nt?lar?

753 Redirects

No New Posts Aile Dan??manl??? E?itimleri

E?itim hakk?nda bilgiler

0 Posts
0 Topics

  • No New Posts
  • Redirect Board

MyForum - Info Center

Recent Posts Recent Posts

Forum Stats Forum Stats

282 Posts in 173 Topics by 979 Members. Latest Member: nes
Latest Post: "Ynt: Örnek Staj Dosyalar? 2" ( December 27, 2016, 08:36:45 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

3 Guests, 0 Users

Most Online Today: 4. Most Online Ever: 238 (August 08, 2015, 01:41:32 PM)